Esperi Ventusranta

Kruunupyy

Esperi Ventusrannan laitoskuntoutus on tarkoitettu niille päihde-, peli- tai muista riippuvuuksista kärsiville, joille vieroitushoito tai avokuntoutuksen palvelut eivät ole riittäviä. Ventusranta tuottaa myös ympärivuorokautista palveluasumista.

Etusivu > Hoitokodit päihdekuntoutujille > Esperi Ventusranta, Kruunupyy

Esperi Ventusrannan laitoskuntoutus on tarkoitettu täysi-ikäisille päihde-, peli- tai muista riippuvuuksista kärsiville, joille vieroitushoito tai avokuntoutuksen palvelut eivät ole riittäviä. Yhteistyössä avohoidon kanssa pyrimme luomaan asiakkaalle pitkäjänteistä tukea kuntoutumisprosessiin. Ventusrannassa on yhteensä 16 asiakaspaikkaa.

Laitoshoito tarjoaa asiakkaalle intensiivisempää hoitoprosessia ja/tai etäisyyttä sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Laitoskuntoutus tarjoaa asiakkaalle turvallisen ympäristön oman muutoksen vahvistamiseen. Ventusranta tarjoaa asiakkailleen myös ympärivuorokautista asumispalvelua. Lue uutinen aiheesta täältä!

Jokaisella asiakkaalla on oma huone. Yhteistiloista löytyy olohuone, ruokasali, sauna ja keittiö. Modernit tilamme sijaitsevat luonnonkauniilla paikalla, muutaman kilometrin päässä Kruunupyyn keskustasta.

Käytämme myös Green care -luontoavusteista toimintaa kuntoutusmenetelmänä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ventusranta sijaitsee kauniin metsän laidalla ja kesäisin pihassa asustelee kanoja, ankkoja sekä lampaita.

Toimintaamme ohjaa yhteinen toimintatapa, toipumisorientaatio. Ydinajatus on, että asukkaalla on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä niin paljon kuin mahdollista. Asukas määrittelee yhdessä henkilöstön kanssa, mitä hyvä elämä, onnellisuus ja kuntoutuminen hänelle tarkoittaa. Meillä toipumisorientaatiota kuvataan MIELI-sanan avulla, joka muodostuu termeistä mahdollistaminen, ilo ja toivo, elämän merkityksellisyys, liittyminen yhteisöön ja identiteetti.

Tavoitteenamme on asiakkaan kokonaisvaltainen tukeminen muutoksessa kohti päihde- ja peliriippuvuuksista vapaata elämäntapaa. Kuntoutusaika on 31 vrk. Tarvittaessa asiakas voi olla kuntoutuksessa pidempäänkin. Kuntoutusaika määritellään yhteistyössä lähettävän tahon, asiakkaan ja laitoskuntoutuksen ohjaajan kanssa. Muita kuntoutusjakson tavoitteita ovat mm. elämänhallinnan tukeminen, arjen taitojen harjoittelu, vuorokausirytmin vakiinnuttaminen, rauhoittuminen, omaan selvään itseen tutustuminen, tunteiden tunnistaminen ja itseilmaisu.

Tarjoamme myös eri mittaisia tuki-/ aloitusjaksoja korvaushoitoasiakkaille yhteistyössä Soiten (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä) kanssa. Mikäli asiakas tarvitsee vieroitusta, ohjaamme asiakkaan tarvittaessa myös Soiten selviämis- ja vieroitushoitoyksiköön. Perusjakson käyneet asiakkaat voivat osallistua 5-14 vrk kestäville toipumista tukeville intervallijaksoille. Jakson tarkoituksena on tukea muutosmotivaatiota, itsetuntemusta ja sitoutumista raittiuteen, estää retkahtaminen tai auttaa selviämään tapahtuneesta retkahtamisesta.

Neuropsykiatrinen valmennus ratkaisukeskeinen lähestymis- ja työskentelytapa, jossa valmentaja tukee, neuvoo tai vahvistaa erilaisin menetelmin asiakkaan omia voimavaroja sekä toimintakykyä esimerkiksi arjen haasteissa, elämänhallinnassa ja ihmissuhdetaidoissa. Lähtökohtainen ajatus on se, että jokaisella asiakkaalla on jo olemassa olevat taidot, ja valmentajan tehtävänä on nostaa ne esiin.

Ventusrannan työntekijöillä, joilla on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, hyödyntävät koulutuksen erilaisia menetelmiä ja valmennuskeinoja työssään. Valmennusta voidaan toteuttaa niin yksilö-, kuin myös ryhmätasolla, riippuen asiakkaiden tarpeista. Valmennuksessa keskitytään ongelmien sijaan realistisiin tavoitteisiin, niiden saavuttamiseen ja onnistumisen kokemuksiin.

Ventusrannassa päihdekuntoutuksen lisäksi valmennuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan ja sitä myötä hallitsemaan omia haasteitaan. Sen ajatellaan olevan lähtökohta omalle kuntoutumiselle ja sille, että voi kuntoutuksen jälkeen elää hyvää elämää.

Otamme asiakkaita vastaan joka viikko maanantaista keskiviikkoon. Tarvittaessa sisäänottoajoissa voidaan joustaa. Aluksi laadimme asiakkaalle henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman. Ventusrannan laitoshoito perustuu psykososiaalisiin kuntoutusmenetelmiin, joiden tukena voidaan tarvittaessa käyttää lääkitystä.

Laitoskuntoutus tapahtuu ryhmässä ja jokaiselle asiakkaalle on lisäksi nimetty oma ohjaaja. Kuntoutusjakson aikana on jäsennelty ohjelma ja käytössä on kognitiiviseen terapiaan pohjautuva materiaali. Peliongelmaisille on kehitetty oma materiaali ja lisäksi käytämme THL:n laatimaa pelimanuaalia apuna peliongelmaisten kuntoutuksessa. Kuntouttava ryhmä kokoontuu päivittäin. Päiväohjelmaan kuuluu lisäksi aiheisiin liittyviä iltatehtäviä ja luentoja, filmejä, liikuntaa, yhteisön kokoontumisia, vapaamuotoista ohjelmaa, yhdessäoloa ja kodinhoitoon liittyviä tehtäviä.

Kuntoutusaikana asiakas tutustuu vertaistukiryhmiin sekä muihin tukimuotoihin. Laitoksessa vierailee säännöllisesti entisiä asiakkaita kertomassa omasta toipumisestaan. Omia asioita voi hoitaa sovituilla omien asioiden hoitovapailla. Kuntoutusaikana on myös mahdollisuus yhteen suunniteltuun kotiharjoitteluviikonloppuun. Kuntoutuksen aikana järjestämme asiakkaalle yksilöllisen verkostokokouksen. Seurantakokous pidetään 3 kk kuntoutuksen päättymisen jälkeen.

Arvioinnin laitoskuntoutuksen tarpeesta tekee oman kunnan työntekijä. Hanki maksusitoumus laitoskuntoutusta varten ja pyydä kunnan työntekijääsi varaamaan paikka Ventusrannasta. Yksikkömme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.

Mittari näyttää asukastyytyväisyyskyselyn kaikkien kysymysten vastausten keskiarvon.

Hei, kerron mielelläni lisää yksiköstämme. Tervetuloa tutustumaan!

Pauliina Hansen
yksikönpäällikkö, asiakasvaraukset
tavoitettavissa arkisin klo 9-15

050 428 5795
pauliina.hansen@esperi.fi

Janette Räihälä
tiimivastaava

050 562 8384
janette.raihala@esperi.fi

sairaanhoitaja

050 521 0719

ohjaajat

040 806 8118