Esperi Hoitokoti Ollinpirtti

Helsinki

Lukupolku 8, 00680 HelsinkiLepolantie 7, 00660 Helsinki

Etusivu > Hoitokodit päihdekuntoutujille > Esperi Hoitokoti Ollinpirtti, Helsinki

Esperi Koti Ollinpirtti tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua päihdekuntoutujille Helsingin Pakilassa. Ollinpirtti on päihteetön yksikkö ja asukkaita tuetaan päihteettömän elämäntavan rakentamisessa yhteistyössä päihdepoliklinikoiden kanssa.

Henkilökunta Ollinpirtissä on paikalla vain virka-aikaan, muina aikoina asukkaiden tukena on päivystyspuhelin. Ollinpirttiin hakeudutaan asukkaaksi päihdepoliklinikan ohjaamana. Ollinpirtti sijaitsee kahdessa erillisessä kiinteistössä osoitteissa Lukupolku 8, 00680 Helsinki ja Lepolantie 7, 00660 Helsinki.

Kuntoutus

Ollinpirtti tarjoaa asukkaalleen paikan toipua ja kuntoutua päihteettömässä ympäristössä. Ollinpirtti on valinta henkilölle, joka on motivoitunut päihteettömyyteen ja tarvitsee paikan, josta käsin rakentaa raitista arkea. Ollinpirtissä on tukena osaava henkilökunta ja tiivis asukasyhteisö, jotka jakavat arkea yhdessä ja auttavat mahdollisissa haasteissa. Asuminen on luonteeltaan tilapäistä ja tavoitteena on siirtyminen pysyvämpään asumismuotoon.

Toimintaamme ohjaa yhteinen toimintatapa, toipumisorientaatio. Ydinajatus on, että asukkaalla on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä niin paljon kuin mahdollista. Asukas määrittelee yhdessä henkilöstön kanssa, mitä hyvä elämä, onnellisuus ja kuntoutuminen hänelle tarkoittaa. Meillä toipumisorientaatiota kuvataan MIELI-sanan avulla, joka muodostuu termeistä mahdollistaminen, ilo ja toivo, elämän merkityksellisyys, liittyminen yhteisöön ja identiteetti.

Asuminen perustuu asumissopimukseen ja kunkin asukkaan kanssa tehtävään yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan. Henkilökunta työskentelee asukkaiden kanssa tiiviisti – kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Ollinpirtissä jokainen voi elää omannäköistään arkea muuta yhteisöä kunnioittaen. Asukasyhteisön yhteisiä asioita käsitellään viikoittaisissa asukaskokouksissa. Asumisen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä päihdepolin tai muun lähettävän tahon kanssa ja lähdetään mielekkään tekemisen kautta rakentamaan uutta päihteetöntä elinpiiriä.

Ollinpirtissä keskitytään päihteettömän elämäntavan ja verkoston rakentamiseen, harjoitellaan arjentaitoja ja selvitetään laaja-alaisesti asukkaan elämäntilannetta. Asumisen aikana asukasta tuetaan kiinnittymään myös eri toimijoiden tarjoamiin päihteettömyyttä tukeviin palveluihin, jotka kantaisivat myös Ollinpirtissä asumisen jälkeen.

Asukkaaksi Ollinpirttiin

Ollinpirtin palvelut on tarkoitettu päihdekuntoutujille. Asuminen Ollinpirtissä edellyttää kunnan sijoituspäätöstä sekä päihdepoliklinikan asiakkuutta. Kaikki asukkaat haastatellaan ennen muuttoa. Alkuhaastattelussa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta, motivaatiota päihteettömyyteen ja palvelun sopivuutta asiakkaalle.

Sovellut asukkaaksi, jos:

  • sinulla on motivaatio päihteettömyyteen
  • olet ollut jo hetken päihteittä
  • suoriudut arjenaskareista melko itsenäisesti
  • pystyt huolehtimaan itsenäisesti lääkehoidostasi
  • olet vailla asuntoa
  • tarvitset päihteettömän asuinympäristön
  • sinulla on päihdepoliklinikkakontakti

Yksikkömme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Soteri-rekisteriin.

Mittari näyttää asukastyytyväisyyskyselyn kaikkien kysymysten vastausten keskiarvon.

Heli Dahlström
yksikönpäällikkö
tavoitettavissa arkisin klo 9-15

050 359 6740
heli.dahlstrom@esperi.fi

ohjaajat / asiakasvaraukset

020 749 7230