Miksi valita meidät

Etusivu > Miksi valita meidät

Yksiköistämme löytyy kuntoutujalle hänen tarpeidensa mukainen apu ja ohjaus, oli kyse sitten lyhytaikaisesta laitoskuntoutuksesta, yhteisöllisestä asumisesta (palveluasuminen), ympärivuorokautisesta palveluasumisesta (tehostettu palveluasuminen) ja tuetusta asumisesta (tukiasuminen). Olemme kuntoutujan rinnalla koko kuntoutusmatkan ajan ja pystymme tarjoamaan kuntoutujalle hänen toimintakykyään vastaavaa palvelua sekä mahdollisuuden vastata hänen toimintakykynsä muutoksiin.

Tuen ja ohjauksen tavoitteena on, että asiakas kuntoutuu omien voimavarojensa mukaan ympärivuorokautisesta hoidosta yhteisöllisen asumisen ja tuetun asumisen kautta mahdollisimman itsenäiseen elämään. Vahvuutenamme on vankka asiantuntijuus päihdekuntoutujille suunnattujen palveluiden tuottamisessa.

Kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat lähtökohtana, kun hoitoa ja kuntoutusta suun­nitellaan. Kuntoutussuunnitelman laatimisessa ovat mukana myös kuntoutujan läheiset ja hyvinvointialueen edustajat sekä hoitohenkilökuntamme.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja vertaistuki kuuluvat yksiköidemme arkeen. Arkipäivien toiminta tukee arjen hallintaa ja tuo elämään rytmiä ja merkityksellisyyttä. Yhdessä opetellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Yhteistä ohjelmaa on tarjolla joka päivä. Kaikki ovat mukana vertaistukiryhmissä ja lisäksi viikoittain suunnitellaan yhteisesti juhlat, retket ja liikunta. Jokainen osallistuu omien voimavarojensa mukaan työ- tai päivätoimintaan tai opiskeluun.

Oma kuntoutusohjaaja motivoi ja tukee kuntoutujaa kohti tavoitteita. Hoitokotiemme psykiatrisilla sairaanhoitajilla, sosionomeilla, toimintaterapeuteilla ja lähihoitajilla on vahva mielenterveys- ja päihdetyön erikoisosaaminen.

Käytössämme on toimintakykymittareita, kuten esimerkiksi TUVA®, joka antaa tietoa kuntoutujan palvelun ja tuen tarpeesta. Tietoa hyödynnetään asukkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laadinnan sekä tilanteen seurannan ja arvioinnin apuvälineenä.

Jokainen kuntoutuja asuu omassa huoneessaan, jonka hän saa sisustaa omilla huonekaluillaan mieleisekseen. Kuntoutujat ovat osa yhteisöä, jonka vertaistuki on usein tärkeä tekijä koko kuntoutumisprosessissa.

Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat asiakkaan voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Haluamme toimia asiakaslähtöisesti, kuntoutujaa osallistaen ja hänen omaa ääntänsä kuullen.

Esperi Ventusranta, Kruunupyy
Esperi Koti Marjalinna, Sastamala

Esperi Koti Marjalinna, Sastamala
Esperi Koti Ratamo, Säkylä

Esperi Koti Marjalinna, Sastamala
Esperi Koti Hermanni, Kokkola
Esperi Koti Ollinpirtti, Helsinki
Esperi Koti Ratamo, Säkylä

Esperi Koti Järvituuli, Kokkola