Asumispalvelut päihdekuntoutujille

Tarjoamme päihdekuntoutujille kuntouttavaa sekä toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää asumispalvelua. Meiltä löydät monipuolisesti palveluita aina laitoskuntoutuksesta tuettuun asumiseen.

Tarjoamme päihdekuntoutusta täysi-ikäisille alkoholin ongelmakäyttäjille sekä lääke- ja huumausaineriippuvaisille. Asiakkaalla voi olla myös psyykkisiä tai fyysisiä sairauksia tai muita riippuvuuksia, kuten peliriippuvuutta. Yksikkömme ovat päihteettömiä.

Tarjoamme lyhytaikaista laitoskuntoutusta, pitkäaikaisempaa ympärivuorokautista palveluasumista (tehostettua palveluasumista), yhteisöllistä asumista (tavallista palveluasumista) sekä tuettua asumista (tukiasumista). Palveluidemme monipuolisuus mahdollistaa porrasteisen ja joustavan kuntoutumisen polun. Palvelumuoto määrittyy asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yksiköidemme psykiatrisilla sairaanhoitajilla, sosionomeilla, toiminta terapeuteilla ja lähihoitajilla on vahva mielenterveys- ja päihdetyön erikoisosaaminen. Yksikössämme on myös kokemusta korvaushoitoasiakkaiden ohjauksesta.