Esperi Hoitokoti Marjalinna

Sastamala

Esperi Koti Marjalinna on Sastamalassa sijaitseva 30-paikkainen, kodinomainen kuntoutus- ja asumispalveluyksikkö päihdeongelmaisille.

Etusivu > Hoitokodit päihdekuntoutujille > Esperi Hoitokoti Marjalinna, Sastamala

Esperi Koti Marjalinna on Sastamalassa sijaitseva 30-paikkainen, kodinomainen kuntoutus- ja asumispalveluyksikkö päihdeongelmaisille. Ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi pienen kaupungin idyllisyys ja sen tarjoamat palvelut harrastusvaihtoehtoineen, kotiruoka ja rauhallisuus mahdollistavat kuntoutujalle erinomaiset puitteet keskittyä tuetusti omaan kuntoutumiseensa.

Tarjoamme päihdekuntoutusta alkoholin ongelmakäyttäjille, sekä lääke- ja huumausaineriippuvaisille. Yksikön tilat täyttävät nykyajan standardit ja ilme on kodinomainen. Jokaisella asukkaalla on käytössään oma, televisiolla varustettu huone sekä wc-/suihkutilat. Asukkaaksi ovat tervetulleita pariskunnat yhdessä sekä Marjalinnassa voi asustella myös asukkaiden pienet lemmikkieläimet.

Kuntoutusjaksolla suunnitellaan yksilölliset keinot kuntoutua, tavoitteena elämänhallinnan vahvistuminen. Toteutamme kokonaisvaltaista kuntoutusta päihdehoidollisilla menetelmillä; käyttäen ratkaisukeskeisyyttä, motivoivaa haastattelua, yksilövastuisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Kuntoutusjakson kesto arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen kotikuntansa sosiaali- ja terveysviranomaisten, sekä mahdollisesti myös omaisten kanssa, yksilöllisesti verkostotyötä toteuttaen.

Kuntoutusjaksolle Marjalinnaan voi hakeutua asiakkaan oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Kuntoutusjaksot pääsääntöisesti kestävät 1-3 kuukautta asiakkaan tarpeen mukaan. Toteutamme myös intervallijaksoja päihteettömyyden tukemiseksi.

Kuntoutuksen ja palvelun tarpeen arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan näkemys omista voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Arvioinnissa huomion kohteena ovat fyysisen-, psyykkisen-, sosiaalisen- ja kognitiivisen toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen asiakkaan sen hetkisessä elämäntilanteessa.

Kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun kuntoutusta / asumispalvelua suunnitellaan. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa, yhteistyötahojen ja omaisten toiveet huomioon ottaen. Tavoitteena on asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen ja elämänlaadullisesti hyvä elämä.

Marjalinnassa toteutetaan kuntouttavaa työotetta käyttäen hyväksi asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omia voimavaroja. Tämä edistää ja motivoi asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta, elämänhallintaa, hyvinvointia ja mielekkään elämän edellytyksiä ilman päihteiden tuomia haittavaikutuksia.

Asiakas ohjautuu asumispalveluihin, kun hänen itsenäinen elämä yhteiskunnan avopalveluineen ei enää riitä asiakkaan toimintakyvyn heikkenemisen tai jonkun muun ongelman vuoksi. Kuntoutusasiakkaalla on myös mahdollisuus tarvittaessa kuntoutusjaksonsa jälkeen siirtyä palveluasujaksi tilapäisesti tai vakituisestikin jos arvioidaan, että se tukee asiakkaan päihteettömyyttä paremmin kuin itsenäinen asuminen.

Marjalinnan moniammatillinen, osaava henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Erityisosaamista löytyy monelta eri osa-alueelta, asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista tavoitellen.

Käytämme ratkaisukeskeisiä ja yhteisöllisiä toimintamalleja ja niiden apuna mm. Gas-menetelmää. Panostamme asiakkaan yksilölliseen kuntoutukseen, jossa hoitopolkua noudattaen toteutuvat sosiaaliset ja terveydelliset tavoitteet, esim. eläkeselvittelyt, lääkärin tutkimukset ym. Osa henkilökunnastamme on koulutettu antamaan akupunktiohoitoa, jota on mahdollista saada yksilöllisesti tai ryhmässä. Tavoitteenamme on rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa toimiva arjenhallintamalli.

Yksikkömme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.

Mittari näyttää asukastyytyväisyyskyselyn kaikkien kysymysten vastausten keskiarvon.

Hei, kerron mielelläni lisää yksiköstämme. Tervetuloa tutustumaan!

Marjatta Jaakkola
yksikönpäällikkö
tavoitettavissa arkisin klo 9-15

050 572 3111
marjatta.jaakkola@esperi.fi

ohjaajat ja neuvonta

050 357 0591