Kohti itsenäistä elämää – ympärivuorokautinen palveluasuminen tukee tavoitteellista kuntoutusta

Etusivu > Kohti itsenaistä elamää

Esperi Ventusrannan ympärivuorokautinen palveluasuminen (tehostettu palveluasuminen) perustuu toipumisorientaatioon, verkostotyöhön sekä yhteisöhoitoon. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on luonnollinen jatkumo laitoskuntoutukselle. Sen aikana aikana paneudutaan syvemmin asiakkaan riippuvuuksiin ja niistä toipumiseen. Laitoskuntoutuksen jälkeen on mahdollista parantaa asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen tukeminen muutoksessa kohti itsenäistä elämäntapaa – ilman riippuvuuksia. Asumisaika määritellään yhteistyössä lähettävän tahon, asiakkaan ja palveluasumisen ohjaajan kanssa. Muita tavoitteita asumiselle voivat olla esimerkiksi elämänhallinnan tukeminen, arjen taitojen harjoittelu, vuorokausirytmin vakiinnuttaminen, rauhoittuminen, omaan päihteistä vapaaseen minään tutustuminen, tunteiden tunnistaminen ja itseilmaisu. Kuntoutuksen tukena on lääkärin ohjeistama lääkitys.

Aluepäällikkö Kirsi Hynninen on sitä mieltä, että yhteiskuntamme tarvitsee uusia palveluita ja niitä Ventusrannassa aloitettu viemään eteenpäin. ”Ajat muuttuvat, joten niin pitää meidänkin. Mielestäni on hienoa, että Esperi on lähtenyt mukaan palvelumuotoiluun ja palveluitamme on alettu rakentaa yhä enemmän asiakkaiden tarpeiden pohjalta”, Kirsi sanoo.

”Olemme yhdessä aluehallintoviraston ja viranomaistahon kanssa pohtineet päihdeyksiköiden palvelutarjontaa. Tärkeimmäksi olemme kokeneet sen, että palveluita tulisi suunnitella ja tuottaa asiakkaiden tarpeisiin pohjautuen. Pitkän taustatyön ja pohdintojen jälkeen päädyimme tähän tapaan, sillä koemme ympärivuorokautisen palveluasumisen tukevan parhaiten asiakkaan arjen hallinnan saavuttamista ja hänen sitoutumistaan itsenäiseen elämään”, Kirsi jatkaa.

”Ympärivuorokautinen palveluasuminen tarjoaa rauhallisen ympäristön ja tarvittavan tuen päihdekuntoutujalle hänen toimintakykynsä parantamiseksi. Henkilökunnan ammattitaitoisen ohjauksen avulla asiakas pääsee turvallisessa ympäristössä opettelemaan arkipäiväisiä taitoja ja elämänhallintaa, sillä nämä taidot ovat saattaneet jäädä päihteiden käytön takia unholaan. Palveluasumisessa laaditaan asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa yhteistyössä yksilölliset tavoitteet asumiselle. Jokaisen asiakkaan kohdalla on tarkkaan mietitty, mitkä ovat juuri hänen tavoitteensa ja miten niitä kohti kuljetaan” kertoo Ventusrannan sosiaaliohjaaja Sofia Karrola.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tavoitteellista lyhyttä asumista, jossa harjoitellaan arkielämän taitoja ja parannetaan asiakkaan mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Palvelua tarjotaan myös pariskunnille ja perheille perhekuntoutuksen muodossa. Asiakkaiden kuntoutumista tuetaan tarpeen mukaan akupunktiolla, Neurosonic-hoidolla sekä ohjatuilla rentoutuksilla. Ventusranta tarjoaa myös erimittaisia tuki-/aloitusjaksoja korvaushoitoasiakkaille yhteistyössä Soiten (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä) kanssa.

Pauliina Hansen
Yksikönpäällikkö
Tavoitettavissa arkisin klo 9-15

050 428 5795
pauliina.hansen@esperi.fi

Ohjaajat / asiakasvaraukset

040 806 8118